GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na DİLEKÇE GÖNDERİYORUZ

Haberler&GelişmelerGSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na DİLEKÇE GÖNDERİYORUZ

GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı 

GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na diyabetli (şeker hastası) yakınları olarak sıkılmadan, yılmadan sesimizi çıkarmalıyız. Amacımız diyabetli hayatlarımızı daha konforlu hale getirirken, cebimizden çıkan maliyetleri de azaltmak. Bu sebeple  SENDE MAIL GÖNDER‘ diyoruz.

Tip-1 diyabetli bireyler ve hasta yakınları olarak, kan şekeri ölçüm cihazlarının kan şekerimizi doğru ölçüp ölçmediği, strip ödemelerinde yaşadığımız sıkıntılar ve özellikle yetişkin tip-1 diyabetlilerin 3 aylık 9 kutu 50’lik strip almasının yarattığı ek maliyet, sensörlü ve sensörsüz insülin pompalarının ödeme şekli sebebiyle, sesimizin daha belirgin ve net bir şekilde çıkması için tip-1 diyabetli Tuna’nın annesi Sn. Avukat Melek Bozacı Yener birkaç gündür aşağıda ve ayrıca DİLEKÇE  kelimesine tıklayınca ulaşabileceğiniz bir pdf dökümanı oluşturdu. Bu dökümanın yazıcıdan çıktısını alarak da postalama işlemini yapabilirsiniz.

Melek Hanım’a hem avukat kimliği hem de tip-1 diyabetli yakını kimliği ile süreçte verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum.

Peki bizler şimdi bu dilekçe ile ne yapacağız?

14 Kasım Dünya Diyabetliler gününe yaklaştığımız bugünlerde aşağıda isimleri ve mailleri bulunan GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na hem mail hem de posta yolu ile iadeli taahhütlü göndereceğimiz dilekçemiz ile sesimizi daha iyi duyuracağımızı düşünüyorum.

Aşama aşama anlatıyorum.

Mail yolu ile: Aşağıda pembe renkle yazılmış olan DİLEKÇE şeklinde başlayan kısmı yazının sonuna gelene kadar kopyalayıp mailinize yapıştırın. Mailin sonundaki tarih, ad-soyad, e-mail ve telefon bilgilerini kendi bilgileriniz ile değiştirin. Mailinizin ‘Konu’ yani ‘Subject’ kısmına da ‘GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLAÇ VE ECZACILIK DAİR BAŞKANLIĞI’NA’ diye yazın.

Ardından gsstibbimalzeme@sgk.gov.tr, gssizleme@sgk.gov.tr,  gssilaceczacilik@sgk.gov.trgsssaglikhizmet@sgk.gov.tr maillerine ayrı ayrı bu mailleri gönderin.

İadeli Taahhütlü posta yolu ile: Dilekçenin yazıcıdan çıktısını alın. Dilekçenin sonundaki tarih, ad-soyad, e-mail ve telefon bilgilerini kendi bilgileriniz ile değiştirin. Ve imzanızı atın. Genel Sağlık Sigortası, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara adresine, Başkan Dr. Hüseyin KILIÇASLAN, Başkan Dr. Halil AKÇE, Başkan Dr.Hanefi GÖK ve Başkan Uzm. Ecz. Salih Tolga DOĞRU adına ayrı ayrı gönderin.

Ayrıca bir aksilik olmazsa ben 14 Kasım’dan sonraki hafta içerisinde Ankara’ya gideceğim. Ve hem yazılı hem de sözlü olarak taleplerimizi dile getireceğim. Bana katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa buyursun.

Bu arada yanda da görebileceğiniz üzere ben 3 farklı postayı hazırladım ve gönderdim.

 

Konuyla ilgisi olan kurum yetkililerin isim ve bilgileri ise;

Başkan Dr. Hüseyin KILIÇASLAN

E-posta: gssizleme@sgk.gov.tr

Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara

 

Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 

Başkan Dr. Halil AKÇE

Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı

Başkan Dr.Hanefi GÖK

E-posta: gsstibbimalzeme@sgk.gov.tr

Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara

 

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

Başkan Uzm. Ecz. Salih Tolga DOĞRU

E-posta: gssilaceczacilik@sgk.gov.tr

Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara

BİRAZ YORUCU BİR SÜREÇ OLSA DA BAŞARACAĞIMIZA EMİNİM. LÜTFEN AMA LÜTFEN HEPİMİZ BU SÜREÇTE TEK YÜREK OLUP MAİLLERİ VE POSTALARI GÖNDERELİM. BİZ TİP-1 DİYABETLİLER VE YAKINLARI BU TALEPLERDE BULUNMAZSAK KİMSE ÖNÜMÜZE İSTEKLERİMİZİ GETİRMEZ.

AYRICA BU YAZININ LİNKİNİ FACEBOOK VE TWITTER SAYFALARINIZDA DA PAYLAŞMANIZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR.

(Görsel kaynak: msp.csb.gov.tr)

DİLEKÇE 

 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLAÇ VE ECZACILIK DAİR BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere ülkemizde milyonlarca kişi iyileşmesi ve tedavisi günümüz koşullarında namümkün olan diyabetten muzdariptir. Bunlar arasında her yaş grubundan hastalar mevcut olmakla birlikte sayıları gün be gün de artarak çoğalmaktadır.

Artık çağın hastalığı olarak adlandırılan ve kronik bir rahatsızlık olan diyabette, kan şekerinin daha iyi kontrol edilerek regülasyonun sağlanmasına, dolayısıyla da bağlı komplikasyonların engellenmesine ya da en azından minimuma indirgenmesine yönelik var olanlardan daha verimli ve etkili sonuçlar elde edilmesi, ve diyabetin önlenmesi, geri döndürülmesi veya tamamen tedavi edilmesi adına yapılan araştırmalara gerek ülke gerekse de dünya çapında devam edilmekte, fakat bu süreçte de umudunu her yeni gelen gelişme haberine bağlayan ve bu şekilde diri tutmak isteyen biz diyabetli ve yakınlarının, şimdilik bu hastalık ile gerek mevcut maddi ve manevi hal ve şartlarımız gerekse de devletin sunduğu kısıtlı imkanlar dahilinde mücadele etmeye çalışmaktan başka bir çaresi bulunmamaktadır.

Anayasamızca da kabul edilen sosyal devlet ilkesinin en temel amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamak olmakla beraber böyle bir yaşam düzeyinin sağlanabilmesi için diğer zaruri hakların yanında kişilere sosyal güvenlik hakkı ve sağlık hakkının da verimli ve etkili bir şekilde sunulması ve bireylerin de bu hakkı etken bir şekilde kullanabilecekleri ortamın hazırlanması şarttır. Zira devletin bu hakları sadece tanıyıp bir kenara çekilmesi ya da çok sınırlı olarak bu hakların verilmesi yeterli olmamakla devletin hakların kullanılabilmesi için vatandaşına olumlu edimde bulunması gerektiği tartışmasızdır.

1982 Anayasasının “Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları” başlıklı 65’inci maddesi  de sosyal hakların, devletimize direktif verme niteliğini açıkça ortaya koymaktadır: “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir”. Anayasa madde metninde bahsedilen bu görevin amacına uygun önceliğini gözetmek ve mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirmek de iktidardaki sayın devlet büyüklerimizin takdirinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede, devletin anayasal bir ilke olan sosyal devlet ilkesini gerçekleştirebilmek adına başvurduğu araçlardan biri olan vatandaşına sağladığı sosyal güvenlik hakkının ve bunun etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için sunduğu sosyal güvenlik kamu hizmetinin temel amaçlarından biri, oluşan mesleki, sosyo-ekonomik ve fizyolojik risklere karşı vatandaşını korumaktır. Devlet bu amacını yine bir takım araçlar vasıtası ile gerçekleştirir. İşte bu araçlardan biri de sosyal sigortadır. Sosyal güvenliğe ve konumuz kapsamında olması hasebiyle sosyal sigortaya ve bunun verimli bir şekilde işlerlik kazanmasına duyulan ihtiyaç ile bu ihtiyacın devlet tarafından giderilmesi ise en öz tabir ile kişinin yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu unsurlardan nefes almak gibi hayati bir husus olduğundan, üzerimizde bir çatı olan devletimizin bu konuya en üst seviyede titizlikle yaklaşması ve gereksinimler üzerinde de yine aynı derecedeki ihtimamla durması lazım gelmektedir.

Tüm bu açıklamalarımızdan sonra diyabetliler ve diyabetli yakınları olarak bizlerin yaşadığı sıkıntıları da izah etmek zarureti doğmaktadır.

a-      Diyabette kan şekeri ölçümünün ne denli hayat kurtarıcı olduğu su götürmez bir gerçektir. Diyabetliler (özellikle Tip-1) kan şekerlerinin normal olduğu dönemlerde bile günde en az 7-8  kez kan şekeri ölçümü yapmak zorundadırlar. Gün içerisinde yaşayabilecekleri hipoglisemi veya hiperglisemi anlarında ise bu ölçüm sayısı yaşadıkları durumun getirdiği zaruretten ötürü onların da istemediği şekilde artmakta ve kan şekerlerinde normal değerleri görene kadar kimi zaman 15 hatta 20 yi bulabilmektedir. 24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin şeker ölçüm çubukları ile ilgili 3.3.2 maddesinde ölçüm çubuklarının Tip 1 diyabetli çocuk hastalar, gebeler, transplantasyon hastalarında sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak; Tip 1 diyabetli erişkin hastalar ve insülin kullanan Tip 2 diyabetli hastalarda ayda en fazla 150 adet; medikal tedavi ile kontrol altında tutulan hiperinsülinemik hipoglisemisi bulunan çocuk hastalar için ayda en fazla 150 adet, erişkin hastalar için en fazla 50 adet; oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla reçete edilmesi halinde bedelin kurumca karşılanağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu tebliğe göre örneğin tip 1 diyabetli erişkin bir hastanın, kan şekeri normal değerler arasında seyrederken bile günde en az 7-8 kez ölçüm yapması gerekirken (-zira, kendisinin fark edemediği düşüşler veya yükselişler meydana gelebilir) en fazla 5 kez kan şekeri ölçümü yapabileceği öngörülmüştür. Bu ölçüm sayısının ise yukarıda arz ettiğimiz nedenler ile olması gereken sıklıkta olmadığı ve hastayı birçok yönden – en başta fizyolojik olarak – sıkıntıya düşürebileceği, diğer bir deyişle o hastanın sosyal hayatını,sosyal çevresini ve çalışıyorsa çalışma yaşantısını etkileyebileceği dolayısıyla yetersiz olduğu ortadadır.

b-     Bundan başka, tümü kurumca karşılanan kan şekeri ölçüm çubukları ve bunların kullanıldığı kan şekeri ölçüm aletlerinin her zaman doğru ölçüm yapmadığı da bunları kullanan diyabetli hastalarca kötü tecrübeler yaşanarak anlaşılmıştır. Söz konusu ölçüm aletlerinin de yeniden bir teste tabi tutularak beklenen doğru sonuçları verenlerin kullanıcılara sunulması kanaatimizce daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlara erişilebilmesi için elzemdir.

c-      Tümü kurumca karşılanmayan ve fakat daha güvenilir ölçüm yaptıkları kullananlarca tecrübe edilerek saptanan kan şekeri ölçüm cihazlarının ölçüm çubuklarından alınan katkı payı da biz diyabetlileri ve yakınlarını önce maddi akabinde ise bunun getirdiği yük hasebiyle manevi olarak sıkıntıya düşürmektedir. Örneğin kimi hasta veya yakınları güvenilirliği nedeniyle tümü kurumca karşılanmayan XXX cihazını ve onun çubuklarını kullanmakta fakat bunlardan kutu başına yaklaşık olarak 15 TL gibi bir fark hasta veya ailesi tarafından ödenmektedir. İlgili tebliğde öngörülen sıklıkta ölçüm yapan (yani günde en fazla beş kez) tip 1 diyabetli erişkin bir hasta bu durumda üç ayda fazladan en az 135 TL ödemek durumunda kalacaktır. Hastanın kan şekerinin yüksek veya düşük olduğu zamanlarda ise daha sık ölçüm yapması gerektiği hususu göz önünde bulundurulduğunda ise, ödemesi gereken katkı payı tutarı artmakta ve yaklaşık olarak 350-400 TL ye ulaşmaktadır. Gelir düzeyi düşük olup da bu hastalıktan zaten mağdur olan ve sosyo-ekonomik yaşantısını da buna göre ayarlamak isteyen hastanın bütçesi bu durumda inanılmaz sarsılmakta ve hatta çoğu hasta da bunu zaten maddi durumu yetersiz kaldığından karşılayamamakta dolayısıyla telafisi güç ve hiç arzu edilmeyen, riskli sonuçlarla yüzyüze kalmaktadır.

d-     Bazı hastalar hayati fonksiyonlarını, yaşamlarını idame ettirebilmek için günde en az dört kez insülin iğnesi vurulmak yerine hayatlarını daha çok kolaylaştırdığı, kan şekerlerinde regülasyon sağladığı ve yaşam kalitelerini de arttırdığı için insülin pompası kullanmayı tercih etmektedir. Tebliğde de belirtildiği gibi, İnsülin pompası açık loop mikro infüzyon pompası (sensörsüz insülin pompası) ve kapalı loop infüzyon pompası (sensörlü insülin pompası) olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ikisinin de bir kısmı kurumca karşılanmasına rağmen, büyük bir kısmı yine hasta tarafından ödenmekte (örneğin sensörlü pompa bakımından yaklaşık 4000 TL gibi bir tutar hastaca ödeniyor), bu da hastayı yine maddi olarak zor duruma düşürmekte ve hatta daha kaliteli bir yaşam için pompa kullanmak isteyip de ödeme güçlüğü içinde olan hastalar çok istemelerine rağmen pompa kullanıcısı olamamakta dolayısıyla her gün iğne ile yaşamaya devam etmektedirler.

e-     Pompada kullanılan infüzyon setleri için hastalarca önceden peşin olarak para ödenmekte daha sonra ödenen bu bedelin bir kısmı hastaya geri verilmektedir. O an için maddi olarak zor durumda olan bir hasta, parası yok ise elinde olması gereken pompa setlerinden yoksun kalmak zorunda olacaktır. Aynı hasta yapması gereken ödemeler ve bu ödemelerin bir kısmının iadesi için gerekli başvuruları yapmak adına kendi mesaisinden harcamak zorunda kalmakta bu da başkasının yanında çalışan işçi veya memur statüsünde olan hastaların işvereninden veya çalıştığı kurumdan sürekli izin almasını gerektirecek bir durumdur.

 

f-       Ayrıca ‘sürekli ilaç raporunu’ belirli periyotlarla yenilemek için gerekli başvuruları yapmak ve raporu alabilmek adına kendi mesaisinden harcamak zorunda kalmakta bu da başkasının yanında çalışan işçi veya memur statüsünde olan hastaların işvereninden veya çalıştığı kurumdan sürekli izin almasını gerektirecek bir durumdur. Tip-1 diyabet sürekli bir hastalık olup ilaç raporlarının ömür boyunca olması durumunda hastaya büyük katkı sağlanabilecektir.

 

 

g-      Sensörlü insülin pompası(kapalı loop mikro infüzyon pompası)’nda kullanılan sensörler bakımından da yukarıda az önce izah ettiğimiz husus geçerli olup bundan başka bu pompa türünde kullanılan ve kullanım süreleri en fazla 6 gün, adet fiyatı ise 90 TL + KDV olan sensörlerin (kaldı ki sensörlerde arıza çıkması durumunda bu kullanım süresi daha da kısalmaktadır ve kullanılan sensör adedi de artmaktadır.)   ayda toplamda 5 kez kullanılması gerekirken, kurumca ayda sadece 2 adet sensör ödenmektedir. Yani sensörlü pompa kullanıcısı ayda diğer masrafları hariç olmak üzere sırf sensör bedeli olarak 360 TL +KDV gibi bir tutarı kendisi karşılamak suretiyle ödemek durumunda kalmaktadır. Bu da tekraren daha kaliteli bir yaşam sürmek için elindeki tüm imkanları zorlayıp da sensörlü insülin pompası kullanan ve kullanmaya da devam etmek isteyen hastayı ve yakınını madden çıkmaza sokmaktadır.

Sayın Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

En başta da durumumuzu sizlere izah etmeye çalıştığımız gibi, hep beraber muzdaribi olduğumuz diyabet hastalığının kesin ve kalıcı bir tedavisi bulunana dek hastalığımızı elimizdeki imkanlarla yönetmeye çalışmaktayız.

Bizleri en başta fizyolojik, bununla bağlantılı olarak da çoğu zaman manevi bakımdan sıkıntıya sokan hastalığımızın günümüz koşullarında mümkün olan ve kişisel tercihlerimize göre en verimli olarak düşündüğümüz tedavi yöntemlerine erişme konusunda bizleri özellikle yukarıda izahına çalıştığımız hususlarda maddi olarak rahatlatacak düzenlemeleri getirmenizi veya mevcut düzenlemeleri bizlerin lehine olarak  yeniden gözden geçirmenizi, bu anlamda sizlerin de biz diyabetlileri ve ailelerini makul çözüm yollarına kavuşturmanızı talep, bu emeğinizin bizlerin ve ailemizin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini ve ancak o şekilde insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyine sahip olabileceğimizi beyan ve durumumuzu bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

05.11.2013

Saygılarımla

Tip-1 Diyabetli ESRA AVCI

E-mail: esra@diyabetimben.com

 

 

 

66 YORUMLAR

 1. Email yoluyla gönderdim iadeli taahhaütlü posta gönderiminide gün içerisinde yapacağım.Sonuç alacağımız bir çalışma olması dileğiyle…

 2. Mail olarak gönderilmiştir. Birlikten kuvvet doğar hepimiz sesimizi duyurmalıyız. Ve artık strip başına 15 tl değil 45 tl fark isteniyor. 1 haftadır ben bununla uğraşıyorum ve elimde sınırlı strip kaldı çoğu zaman oğlumun şekerine bakamıyoruz idare ediyoruz anlayacağınız

 3. Dilekçeyi e-mail yoluyla şuan gönderdim, postaları da hazırlamaya başladım. İnş en kısa zamanda güzel sonuçlar alırız. Sevgilerimle..

  • Damla Hn,
   Optimum X-ceed plus cihaz kullanıyoruz. Bu cihazın stripleri şu ana kadar SGK benden 15 tl ye kadar fark alıyordu Ama firma striplere zam yapmış kutusu 60 TL. olmuş (Önceden 35 TL imiş) Veee SGK gene 15 Tl.sini ödüyor ama 45 Tl. farkı bizden talep ediyor ecz.ler 🙁 Kullandığım şeker ölçüm aletinden memnunuz ama olmadı cihazı değiştireceğiz.

   • Nurgül Hanım merhabalar;
    Bende 2,5 yaşındaki kızım için bu ölçüm cihazını kullanıyorum. En son kutu fiyatı 45 tl idi. Ben birkaç eczaneye fiyat araştırması yaptım. inanın 12TL – 21TL arası fark isteyen bir sürü eczane çıktı. Sonuç olarak durumu kabullenmeyip firmanın bölge temsilciliğine durumu ilettim. “Neden her eczanede aynı fiyat alamıyorum” diye. Sağ olsun oradaki görevli arkadaş bana bölge temsilcisinin cep telefonunu verdi. Aradım durumu anlattım. “dedim bana bir eczane önerin benim kızım bunu ömür boyu kullanacak” Şu anda önerilen eczaneden 3 aylık yazdırıp alıyorum. Ödediğim fark kutu başına sadece “6 TL” Ama 60 TL olduğunu düşünürsek herhalde 8-9 TL olmuştur. Yani olay tamamen eczanenin kar oranına bırakılmış. Eee artık eczacı arkadaşın insaflısını bulmak size kalıyor. Tekrar geçmiş olsun.

    • Sayın Kadirizmle,

     Ben Performa Nano kullanıyorum. Perakende fiyatı ortalama 35 TL. Raporum ile aldığımda, SUT uygulamalarına uygun kutu başına 15-20 TL ödüyorum.

     Peki nasıl oluyor da siz 60 TL olan Optium Freestyle’da nasıl 8-9 TL ödeyeceksiniz? Burada firmaların fiyat politikaları daha etken. Firmalar eczaneler üzerinden desteklerini çekince de maalesef kutu başına ödenilecek tutar artmakta.

     Burada tek bir otoriteyi yargılamak doğru değil. Firmalar, ilgili kamu kurumları ve eczaneler. Hepsinin bu sürece etkileri oldukça fazla.

     sevgiler

     • Esra Hanım,
      Ben Size izlediğim yolu anlattım. Burada hiçbir kurum veye kuruluşun reklamını yapmıyorum. Elbetteki kimseyide karalamak istemem. Ama başımdaki olayı anlatıyorum. Her eczane ayrı bir fark istiyor. birisi 15 TL alırken diğeri 25 TL istiyor. Bu çok mu makul sizce? Ben Uşak’tayım. About markasını kullanan varsa eczanemin adını veririm dedğim fiyattan arkadaşlarda almış olurlar. Sözlerim arkasındayım.
      Saygılarımla…

      • Sayın Kadirizmle,

       Galiba yanlış anlattım söylemek istediklerimi. Siz reklam yapıyorsunuz da demedim.

       Demek istediğim şu; Abbott şu anda 50’lik 1 kutu strip fiyatlarını arttırdı. Aynı zamanda eczanelerin birçoğuna desteklerini de çektiler. Dolayısıyla umarım yine ufak paralar ödemeye devam edersiniz. Ve diğer bireyler de ederler.

       Ama burada tek konu eczaneler değil. Firma ve kamu kurumlarının da etkisi var. Yoksa dediğiniz gibi her eczaneye gittiğimizde aynı parayı ödüyor olmamız lazımdı.

       sevgiler

 4. Esra hanım selam, İlgi mail ulaşmıyor. Diğerleri tamam ,
  çok selam ve sevgiler, Bu arada FACE te paylaştım.
  neslihan
  The original message was received at Tue, 05 Nov 2013 14:50:16 +0200
  —– The following addresses had permanent fatal errors —–

  —– Transcript of session follows —– .. while issuing MX query to 213.142.137.1
  554 Domain not found

  • Neslihan Hanım,

   Ben 3 kez mail gönderdim ve gitti.

   Tam olarak ne yapmaya çalıştınız ve gitmiyor? Ya da hangi maile gitmiyor.

   sevgiler

 5. merhaba esra hanım.faceteki paylaşımınıza da yazdım yorum kısmında.bu dilekçede rapor süresi ve raporların süresiz olmasından bahsedilseydi bizim için daha iyi olmazmıydı acaba?çok sıkıntılı oluyor rapor çıkarma süreci.bundan da bahsedilseydi dilekçede yapılacak herhangi bir düzenlemede bu da dikkate alınabilirdi diye düşünüyorum.siz bu konuda dilekçe örneğini hazıerlayan avukat hanıma öneri sunmadınız mı? o da olsa bize büyük kolaylık olacak.saygılar

  • Birgül Hanım,

   Aklımdaydı ama Melek Hanım’a söylemeyi unutmuşum 🙂 Benim hatam.

   Ancak hemen görüştüm ve gerekli ekleme yapıldı. Dilekçe de düzeltildi. F maddesinde görebilirsiniz.

   Sevgiler

 6. teşekkür edim esra hanım dikkate aldığınız için söylediklerimi:) bu konuda bir düzenleme olursa çok makbule geçecek gerçekten.bakalım inşallah devlet büyüklerimiz de bizi dikkate alır ve bir an önce mağduriyetimizi giderirler.tekrar teşekkürler hem size hem de melek hanıma:) iyi akşamlar.

 7. MAİLLER GİTTİ…BÜTÜN ADRESLERE….BAKALIM İNŞ. GÜZEL SONUÇLAR ÇIKICAK …tip-1 diyabetli Tuna’nın annesi Sn. Avukat Melek Bozacı Yener HANIMA SAYGILARIMIZI SUNUYOR VE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ…

 8. Nurgül Hanım evet şimdi çalıştığımız depoyu aradım ve optimumun fiyatını öğrendim. Gerçekten de sizin söylediğiniz gibi 60 tl olmuş. İnanın benim bile haberim yoktu.

  Şu an için tek yol cihazı değiştirmek sanırım. Ben accucheck performa kullanıyorum. Gayet memnunum. Onun kutu fiyatı 39 tl. En azından ödeyeceğiniz fark azalacak.

  Gerçekten yazık günah bu ödediğimiz paralara..İnşallah tünelin sonunda ışık görünür bu dilekçe eylemimizle..

 9. merhaba ellerinize ve emeğinize sağlık mailleri gönderdim.
  Bu arada hiç başınıza geldimi benim 2. kezdir başıma geliyor 9 kutu strip yazdırdığım ve 3 ay dolduğu halde sistem 8 kutuya onay veriyor. 9 kutu bile zor yeterken 8 kutu strip alabiliyorum.

 10. GÖNDERDİK İNŞALLAH BİR NOKTA KADAR MENFAİTİMİZ OLSA BİLİYORUM Kİ BİZLERE CÜMLELER KADAR DÖNECEKTİR. BU AVUKAT KARDEŞİMİZİNDE EMEĞİNE YÜREĞİNE SAĞLIK. DİLAKÇESİ TAM OLARAK BİZLERİN İSTEKLERİNİ YANSITMAKLA BERABER YASAL HUSUSLARDA DA TAM İSABET YAPTIMTIR. SONSUZ TEŞEKKÜRLER

 11. Esra hanım, uzun zamandır beklediğim böyle bir hareketti.
  Ben E-DEVLET ten BİMER kanalıyla
  DAĞITIM
  GEREĞİ BİLGİ
  yaparak, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da yazdım. Sizin vasıtanızla tüm emeği geçenlere teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık.

  Ü.Ali AKCAN

 12. Kimden: gsstibbimalzeme
  Tarih: 04 Kasım 2013 Pazartesi 16:47
  Kime: gssilaceczacilik
  Konu: YNT: diyabet

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde “Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü alarak belirlemeye yetkili kılınmıştır.”, “Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.” hükümleri yer almaktadır.

  Bu hükümler doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listelerinde yer alan tıbbi malzeme teminine ilişkin kriterler Kurumumuzda ilgili branş akademisyenlerinin katılımıyla oluşturulan bilimsel komisyonlar tarafından belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri de alınarak yayımlanmaktadır.
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sağlık Hizmetleri’nin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi” başlıklı 72. Maddesi çerçevesinde kanunda sayılan ve finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkili kılınmıştır. Yine aynı maddenin değişik ikinci fıkrasında söz konusu komisyonun; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşturulacağı hükmü yer almaktadır.
  Yukarıda da belirtildiği üzere tıbbi malzemelerin fiyatları ve teminine ilişkin kriterler yalnızca Kurumumuz tarafından belirlenmemektedir.

  Ayaktan tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin temini ve geri ödemeye esas olacak fiyatlarının revizyon çalışmaları Başkanlığımızca devam ettirilmekte olup, dilekçenizde belirttiğiniz hususlar bu çalışmalarda değerlendirilecektir.

  Bilgilerinizi rica ederim.

  From: YENİGUL ALTIN [mailto:yenigul81@hotmail.com]
  Sent: Sunday, October 27, 2013 12:33 AM
  To: gsstibbimalzeme; GSS IZLEME GSSIZLEME DEGERLENDIRME D.B.
  Subject: diyabet

  Kızım1,5 yaşından beri diyabet, 5 yaşından beridir de çölyaklı şuan da 7 yaşında ilkokul 2.sınıf öğrencisidir. Devlet bize 3 aylık şeker ölçüm çubuğu ihtiyacımız olarak 17 kutu veriyor ancak biz örneğin Accu-chek kullanıyoruz bu 17 kutu bizim 3 aylık ihtiyacımızı karşılayamadığı gibi tamamıda ssk tarafından ödenmemektedir. kutu başı 15 tl. fark ücreti veriyorum. Buda 185 tl yapıyor, ayrıyeten bir 10 kutu kadarda 3 aylık ihtiyacımızı karşılamak için cepten alıyoruz. Çünkü çocuk olduğu için daha sık kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle hastalandığından bu sayı daha da artabiliyor. Sizden ricamız bu fark ücretlerinin alınmaması çünkü bu stripleri kullanmak zorundayız. Eminimki maddi durumu yeterli olmadığından bunları alamayan çok insan var. Ben ekonomimizi biraz sarssa da bunu temin edebiliyorum. Ama herkesin hakkı bu, çalışmalarınızda başarılar diler, bu konuya gerekli hasasiyeti göstermenizi rica ederim.

  ________________________________

 13. Bende hepsine gönderdim umarım işe yarar. Bu arada biz 10 aydır diyabetliyiz, biz dediysem oğlum 🙂 şimdiye kadar 3 farklı ölçüm makinası verdiler. Biz her seferinde makinaya alışıyoruz hooop başka makina ne alaka anlamadım. Sitenizden çok şey öğreniyorum teşekkürler…

 14. Biz Manisada 1 senedir yaşıyoruz.Kızım 5 senedir çölyak ve tip1 dm.Ayrıca 7 senedirde epilepsi.Buraya geldikten sonra eczaneleri dolaştım ,accu-chec kullanıyoruz .3aylık 15 kutu alıyorum ve bir kuruş vermiyorum.Eczacıların şeker hastalarından aldığı katkı payı çok fazla ,Ankaradaki eczacımız sölemişti.Pazarlık yaparsanız firmaların kendilerine verdikleri pro mosyonlarından size verirler ,değilse ben çölyaktan dolayı kızıma aylık 500-600 lira harcıyorum 9 sınıfta kendisi ..

 15. Bazı arkadaşlara cevaplar gelmiş. Bana herhangi bir cevap maili gelmedi. o zaman ne yapıyorum, bir daha gönderiyorum. Bizi dikkate alana kadar pes etmiyorum, pes etmiyoruz

 16. ben gönderdim ilk yayınladığınızda ve gelen cvp şu şekilde oldu (kızım adına göndermiştim:

  Sayı : B.13.2.SGK.0.63.00.02/ 14.11.2013
  Konu : 31.10.2013 Tarih ve 15693 numaralı başvurunuz.
  Cevap:Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.Sn. Sıla GÜNEŞ Diyabet (şeker) hastalığınızın tedavisinde kullanılan şeker ölçüm çubukları ve keton ölçüm çubuklarının temini hususunun yer aldığı 2013-15693 numaralı başvurunuz incelenmiştir. 24.03.2013 tarih 28598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3.2 – Şeker ölçüm çubukları başlıklı maddesinde; “(1) Tip I diyabetli ve tip II diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlar doğrultusunda Kurumca karşılanacaktır; a) Tip I diyabetli, tip II diyabetli, hipoglisemili, gestasyonel diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalar için, aile hekimi uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir. b) Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez. c) Kan şekeri ölçüm çubukları; 1)Tip I diyabetli çocuk hastalar (18 yaş altı), gebeler, transplantasyon hastalarında sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak, 2)Tip I diyabetli erişkin hastalar ve insülin kullanan tip II diyabetli tüm hastalarda ayda en fazla 150 adet, 3)Medikal tedavi ile kontrol altında tutulan hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuk hastalar için ayda en fazla 150 adet, erişkin hastalar için en fazla 50 adet, 4)Oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla, reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi (e-rapor hariç) ile reçetenin asılları (e-reçete hariç) eklenecektir. d) Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.” Hükümleri doğrultusunda Kurumca karşılanmaktadır. Keton ölçüm çubuklarının ödenmesi hususu ise Başkanlığımız görev alanına girmemektedir. Konu ile ilgili Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’na başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.Bilgilerinizi rica ederiz.Basın ve Halkla İlişkiler MüşavirliğiBilgi Edinme Birimi

 17. Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı
  Başkan Dr. Halil AKÇE
  Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara

  Bu arkadaşın maili yokmu.

 18. merhabalar,
  mail yoluyla tüm adreslere gönderdim dilekçeyi.
  öncelikle,emeği geçen herkese teşekkür ederim.
  ben de 14 yıldır tip1 hastasıyım. accu-check active kullanıyorum. raporumla 3 ayda 6 kutu yazdırabiliyorum.yetmiyor tabii. en az 4-5 kutu da para verip alıyorum.
  1 yıl önce bir eczane bulmuştum uzun aramalar sonucu, hiç fark almıyordu striplere. ancak kapandı geçen ay bu eczane. tekrar en az fark alan eczane arayışına girdim. ama en az 15 tl isteniyor.
  o da tam net bir rakam değil, bize gelişine göre değişebilir diyorlar.
  umarım, herkesin kendi çözümlerini kafa göz yararak bulduğu bu kaos biter bir gün.

 19. Esra hanımcım merhabalar,ayrı ayrı vermiş olduğunuz dört adresede ikişer defa mail gönderdim.sizin gibi üç defamı göndersem diyorum.? ayrıca posta yoluylada göndermek gerekirmi?Size ve emeği geçen bizim yerimizide bu dilekçeleri yazan kişilere çok çok teşekkür ederim.Sağlıklı günler dilerim.

 20. merhabalar bende 13 yıllık tip bir diyabetliyim yaklaşık 9 yıldır pompa kullanıyorum. sensörlü pompadan çok memnundum sporumu çok rahat yapıyordum kurumum ödüyordu ne zamanki sgk ya geçildi ödenmez oldu bende mahkemeye baş vurdum 3 yıl sürdü ve kaybettim şimdi temizde kaybetmemin en büyük nedeni ise dr Talat Yurtman, ecz Nilgün Koral ve hukukçu Hasan Erdem’in sundukları bilir kişi raporudur.ama yılmadım mücadelem devam edecektir. ben aynı zamanda MS, yüksek tansiyon ve haşimato troid hastasıyım çalışıyorum çok iyiyim kendimi hiç bir zaman hasta olarak görmedim savaşa devam

  • Zeynep Hanım Merhaba,

   Maalesef tip-1 diyabetliler olarak her noktada para ödüyoruz. Umarız blog olarak verdiğimiz çabalar da fayda eder.

   sevgiler

Bir yorum yapın.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer yazılar

%d blogcu bunu beğendi: