Anasayfa T1D Hakkında Herşey HbA1c Testi Hakkında Bölüm-4

HbA1c Testi Hakkında Bölüm-4

1 7.782 görüntüleme

HbA1c Testi Hakkında Bölüm-4

HbA1c Testlerinin Hepsi Aynı Mı?

Henüz değil. Ancak HbA1c testini standardize etmek için büyük adımlar atılmıştır. On yılı aşkın zamandan beri Ulusal Glikohemoglobin Standardizasyon Programı (National Glycohemoglobin Standardization Program) ve/veya Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonunu (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar birlikte çalışmaktadır. ADA, IFCC, Avrupa Diyabet Çalışması Derneği (European Association for the Study of Diabetes) ve Uluslararası Diyabet Federasyonunun (International Diabetes Federation) son uzlaşı bildirgesine yeni raporlama yöntemleri  ve IFCC tarafından geliştirilen iyileştirilmiş yeni referans sisteminin tek geçerli ölçüm standardizasyonu olarak benimsenmesini öneren bir paragraf dahil edilmiştir. Geçmişte HbA1c testlerinde hemoglobin A’nın bir veya daha fazla sayıda glukozile altbileşenlerini ölçen farklı yöntemler kullanılmıştır. Sonuçta, kullanılan yönteme göre anlamlı derecede değişebilen HbA1c test sonuçları elde edilmiştir. IFCC yöntemi yalnızca hemoglobin HbA1c’yi ölçmektedir.

HbA1c testi uygulanmış kişiler için IFCC yönteminin kullanılıp kullanılmadığını bilmek zordur. NGSP,  IFCC sistemiyle uyumlu sonuçları verebilen üreticilerin HbA1c testleri için sertifika vermektedir. Pratik olarak bunun anlamı gelecek birkaç yıl içinde bu yöntem benimsendikçe testleri hangi laboratuvara gönderilirse gönderilsin hastanın aynı veya çok benzer HbA1c sonuçları alacağı anlamı taşımaktadır.

Cevap Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.