Tip-1 Diyabetliler İçin SUT / 10 Nisan 2014

Diyabetli HaklarıTip-1 Diyabetliler İçin SUT / 10 Nisan 2014

Tip-1 Diyabetliler İçin SUT / 10 Nisan 2014

Sizlerle mevcuttaki Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT’) bulunan ve tip-1 diyabetimizle (şeker hastalığı) ilgili ilgili insülin pompası ve sarf malzemeleri, kan şekeri ölçüm çubukları, insülin, iğne ucu ve ilaçlarla ilgili tüm detayları bu yazıda paylaşacağım.

Özellikle insülin pompası ve sarf malzemeleri ile kan şekeri ölçüm çubukları konusundaki geri ödeme sistemi bizim asıl problemlerimiz. Normal şartlar altında SUT’un en geç ikinci ayda baştan aşağı revize olması gerekiyordu ama halen bir değişim yok.

Ara ara bazı değişiklikler yapılıyor ve bunlar SGK’nın sitesinde yayınlanıyor. Her güncelleme yapıldıkça bizi ilgilendiren kısımlar için DiyabetimBen.com olarak sizleri bilgilendirmeye ve kendimiz de bilgilenmeye devam edeceğiz.

HAKLARIMIZI BİLELİM ve TAKİP EDELİM…

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tıbbi Malzeme

3.3 – Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları

3.3.2 – Şeker ölçüm çubukları

(1) Tip I diyabetli ve tip II diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlar doğrultusunda Kurumca karşılanacaktır;

a) Tip I diyabetli, tip II diyabetli, hipoglisemili, gestasyonel diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalar için, aile hekimi uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez.

c) Kan şekeri ölçüm çubukları;

1)     Tip I diyabetli çocuk hastalar (18 yaş altı), gebeler, transplantasyon hastalarında sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak,

2)     Tip I diyabetli erişkin hastalar ve insülin kullanan tip II diyabetli tüm hastalarda ayda en fazla 150 adet,

3)     Medikal tedavi ile kontrol altında tutulan hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuk hastalar için ayda en fazla 150 adet, erişkin hastalar için en fazla 50 adet,

4)     Oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla,

reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi (e-rapor hariç) ile reçetenin asılları (e-reçete hariç) eklenecektir.

d) Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

3.3.5 – Enjektör bedelleri

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kurumca karşılanır.

3.3.7- (Değişik: RG-12/11/2013-28819/ 9-a md. Yürürlük: 12/11/2013) Kapalı loop mikro infüzyon pompasıEşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompası

(1) (Değişik: RG-12/11/2013-28819/ 9-b md. Yürürlük: 12/11/2013 Kapalı loop mikro infüzyon pompası Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompası, infüzyon seti, rezervuar ve ölçüm sensörleri bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için iç hastalıkları veya çocuk sağlığı hastalıkları uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmekte olup raporda;

a) Açık loop mikroinfüzyon pompası kullanılmasına rağmen sık hipoglisemileri olan hastalarda gerekçesinin belirtilmesi,

b) Hastanın Tip I diyabetli veya insüline bağımlı Tip II diyabetli olması ile birlikte kan şekerinin oynak (brittle) seyrettiğinin ya da gebelikte gestasyonel diyabet (hamilelik diyabeti) olduğunun belirtilmesi,

c) Hastanın kendi kendine veya yakınlarının cihazı kullanma yeteneğini kazanmış olduklarının belirtilmesi gerekmektedir.

(2) (Değişik: RG-12/11/2013-28819/ 9-c md. Yürürlük: 12/11/2013) Kapalı loop mikroinfüzyon pompasının komponentlerinden Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompasının komponentlerinden;

a)  Kan şekeri ölçüm sistem vericisi pompa bedeline dâhil olup Kurumca ayrıca bedeli karşılanmayacaktır.

b) Sarf malzemesi olan;

1) Ölçüm sensörlerinin ayda 2 adet hesabıyla reçete edilmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

2) İnfüzyon seti ve rezervuar bedelleri, sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günde 1 adet üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla 3 aylık miktarda reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlaç

4.2 – Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler

4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri

(4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);

a) Diyabetik nöropatik ağrı ve periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.38 – Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

(1)(Değişik:RG-26/09/2013-28777/ 10 md. Yürürlük: 04/10/2013) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, alfa glukozidaz inhibitörleri ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Repaglinid, nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(3) Analog insülinler, pioglitazon, pioglitazonun oral kombinasyonları veya pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış ve vücut kitle indeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz. (Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/, Görsel kaynak: memuruz.net)

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

15 YORUMLAR

  • Tuğrul Bey Merhaba,

   Yorumunuz için teşekkürler.

   SUT’da her ne kadar yazsa da ödenmiyor. Bu konuyla ilgili aslında sensörlü pompa kullanıcıları isterse dava açabilir. Ve bence bu hak günlük hayatta kesin alınır.

   sevgiler

 1. Esra hn merhaba
  1 ay önce ilk sensör faturasını SGk ya teslim ettik geçen hafta iade ettiler. Sensörleri kan şekeri ölçüm sistem vericisi gibi düşünüp pompa bedeline dahil olduklarını söyleyip ödemesini yapmadılar. aslında sarf malzemesi olan ölçüm sensörlerinin 2 adedinin karşılanabileceği tebliğin b şıkkında yazıyor..Yani aylık 2 adedi de ödemiyorlar
  sevgiler

  • Sevil Hanım Merhaba,

   SGK size bu yanıtı sözlü mü yazılı mı yaptı? Sizin de belirttiğiniz gibi SUT’da ödenecek diye yazmakta. Dava açmayı düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili bir yerlerle görüştünüz mü?

   sevgiler

 2. Merhaba
  Ön yazı yazarak iade ettiler.Yazıda ‘ almış olduğumuz malzemenin küresel ürün numarası ile ulusal bilgi bankasında yapılan incelemede kan şekeri ölçüm sistem vericisi olduğunun tesbit edildiği, tebliğin 3..3.7 maddesinin (2) alt bendinin a da kan şekeri ölçüm sistem vericisi pompa bedeline dahil olup ayrıca bedeli karşılanmayacaktır denildiğinden fatura bedeliniz ödenemeyecektir denilmiştir.Sözlü olarak da teyit ettiler..Bizden önce yine böyle bir talep olduğu onu da ödeyemediklerini maddenin gayet açık olduğunu söylediler.Sensörleri aldığım Firmayla da henüz görüşmedim Gelişmelerden sizi haberdar ederim
  Sevgiler

 3. Merhaba,
  Bende sensörlere ait faturayı nisanın ilk haftasında sgk il Müdürlüğüne teslim ettim. Teslim anında ilgili şef sensör ödemesi olmadığını söyleyince, silsileyi takip edeceğimi, ödeme yapılmaması durumunun bana yazılı olarak bildirilmesi istedim. Çünkü bütün başvuruları sırasıyla yapacağım. Kuruma karşı dava açmam halinde Avukat ve Doktor olmadığım halde kazanacağımı düşünüyorum ama davayı kesinlikle profesyonel bir avukatla yürütmek lazım.
  Mutluluklar

 4. Anladım Sevil Hanım. Ama sizin de bildiğiniz gibi SUT’da SGK’nın size verdiği cevap gibi bir durum yok. Maalesef firmanın da bu konuda çözümü olamaz ama en azından firma pazarlama stratejisi olarak sensör kesin ödeniyor dememeli. SGK’daki bu süreçlerle ilgili bilgi sahibi olmalılar.

  Bu konuda top SGK’da.

  Sevgiler

 5. Merhaba,
  İnsulin kalemleri ne kadar süre ile alınmazsa devlet tekrar ödeme yapmıyor, bilginiz var mı? (Örn: Bir hafta yazdırmanız gerekirken alamadınız sorun olur mu?)
  Teşekkürler.

 6. 10 oldu bimere şikayet yazıyorum sirkeciden gelen cevap pompa ödemeleri durdurulmuştur diye mail atıyolar ikinci bir emre kadar ödenmeyecek yazıyolar

Bir yorum yapın.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer yazılar

%d blogcu bunu beğendi: